TIN MỚI NHẤT

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019

Chiều ngày 05/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, địa phương các xã.

Quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), trong 10 năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chú trọng bồi dưỡng kiến thức uốc phòng và an ninh (KTQP&AN) cho cán bộ và tuyên truyền trong nhân dân về công tác quốc phòng toàn dân, chú trọng giáo dục về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối quốc phòng toàn dân, đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân chủ trương xây dựng KVPT của Đảng và nhà nước. Trong năm 2009 đến 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã tổ chức cử và mở 117 lớp/10.523 lượt người được bồi dưỡng KTQP&AN theo phân cấp, đạt 99,6% chỉ tiêu. Các trường THPT trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc chương trình môn học GDQP&AN cho khoảng 3.543 lượt học sinh, đạt 100% chỉ tiêu; kết quả kiểm tra đạt khá, giỏi trên 85%. Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân được quan tâm, đã tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép vào các hoạt động hội thi, hội diễn, sân khấu hóa của các tổ chức, đoàn thể. Có nhiều tin, bài tuyên truyền phổ biến trên các chuyên mục của Đài Phát thanh - Truyền hình và đăng chuyên trang các báo, tạp chí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác GDQP&AN ở các cấp, các ngành, đánh giá thực chất kết quả, kịp thời khen thưởng; nghiêm túc kiểm điểm những yếu kém, hạn chế, có các biện pháp khắc phục nhằm từng bước đưa công tác GDQP&AN vào nền nếp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương những kết quả đạt được trong 10 năm qua; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện  và phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình địch, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, không để bị động bất ngờ và kẻ xấu lợi dụng. Tích cực chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy ở các cấp, xây dựng lực lượng vũ trang huyện chất lượng ngày càng cao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Văn bản số 02/NĐHN-BQP về việc hợp nhất Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang huyện. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ đất quốc phòng hiện có.