TIN MỚI NHẤT

Chi đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022

Chiều ngày 29/8/2019, Chi đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022 theo Công văn số 02-CV/ĐTN, ngày 06/5/2019 của Ban Chấp hành Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 - 2022.  Tham dự đại hội có... đại biểu khách mời cùng18 đoàn viên/23 đoàn viên chi đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Ngô Minh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Bằng, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Sau một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, tích cực, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019, phương hướng hoạt động đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi đoàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới gồm 05 đồng chí; trong đó đồng chí Trương Hoàng Bảo được bầu là Bí thư và đồng chí Trần Thị Y Mơ là Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2019 - 2022

Thành công của đại hội là kết quả sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến tổ chức Đoàn thanh niên, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng phải quan tâm chăm lo bồi dưỡng” cho thế hệ thanh niên vì “thanh niên là rường cột của nước nhà, là đội hậu bị của Đảng”.