TIN MỚI NHẤT

Văn phòng Tỉnh uỷ dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • HMT
  • /
  • 30/08/2019

Sáng nay (30/8) cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ đã đến dâng hương viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019).

 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ, đảng viên, quần chúng của Văn phòng Tỉnh uỷ đã dâng lên những đóa hoa tươi thắm và thắp những nén hương để tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao to lớn, vì dân, vì nước của Người. Báo công với Bác, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Tỉnh uỷ đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời xin nguyện suốt đời trung thành với lý tưởng và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Bác; ra sức rèn luyện, tu dưỡng đức tính "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người và con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn “Xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh”.