TIN MỚI NHẤT

Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • /
  • 19/09/2011

Ngày 16/9/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 362-QĐ/TU về việc thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Bộ phận chuyên trách đặt tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bộ phận giúp việc gồm các đồng chí có tên sau:

1- Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận.

2- Đồng chí Trần Tới - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó trưởng Bộ phận.

3- Đồng chí Hoàng Hữu Như - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, thành viên.

4- Đồng chí Nguyễn Ngọc Chỉnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên.

5- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên.

6- Đồng chí Võ Văn Hòa - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên.

7- Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên.

8- Đồng chí Lê Trung Quân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, thành viên.

9- Đồng chí Nguyễn Viết Triều - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên.

10- Đồng chí Lê Huy Toàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh niên, thành viên.

11- Đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành viên.

12- Đồng chí Trần Xuân Đạt - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, thành viên.

13- Đồng chí Võ Văn Tính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên.

14- Đồng chí Nguyễn Văn Trương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành viên.

15- Đồng chí Nguyễn Tiến Thanh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên.

16- Đồng chí Trần Đức Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên.

17- Đồng chí Mai Hữu Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên.

18- Đồng chí Đỗ Văn Ba - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên.

19- Đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, thành viên.

20- Đồng chí Đặng Sỹ Dũng - Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận, thành viên.

21- Đồng chí Đặng Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành viên.

Bộ phận giúp việc làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai, theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình và báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh. Bộ phận chuyên trách gồm 03 đồng chí cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (gồm cán bộ trong biên chế và hợp đồng thêm).


  • |
  • 1863
  • |