TIN MỚI NHẤT

Thăm, chúc mừng Đại Lễ Vu Lan năm 2019.

Vừa qua, đồng chí Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Chùa Đàm Hoa, Chùa Liên hoa Ni tự, Tịnh xá Ngọc Vân, Ngọc Đức, Ngọc Lương, Ngọc Thiền nhân dịp Đại Lễ Vu Lan năm 2019.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phan Thị Vi Vân gửi lời chúc đến các Tăng, Ni, tín đồ Phật tử mùa Vu lan báo hiếu sức khỏe, an lạc. Đồng thời đánh giá cao vai trò của tăng ni và tín đồ phật tử trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp thiết thực, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới đồng chí Phó Chủ tịch mong muốn các vị chức sắc, tu sĩ, phật tử đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tăng, ni, tu sĩ, phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo./.