TIN MỚI NHẤT

Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức hội nghị giao ban tháng 8/2019

Trong 3 ngày 8-9 và 12/8/2019, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 8/2019. Tham dự Hội nghị có Thường trực huyện Hội, chủ tịch, phó chủ tịch và các chi hội thuộc 13 xã, thị trấn.

Hội nghị giao ban tháng 8/2019 tại cơ sở.

Nội dung giao ban nắm tình hình hoạt động hàng tháng của các xã, thị trấn; việc tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy và Hội cấp trên; Công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong việc tham gia các hoạt động liên tịch với Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên…;  Tình hình quản lý và sử dụng các loại vốn, quỹ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện yêu cầu trong thời gian đến các cơ sở hội cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ; chú trọng công tác phát triển hội viên, nâng chất lượng hoạt động cốt cán chính trị trong Hội Cựu chiến binh; tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, tập trung xử lý nợ quá hạn; tăng cường quán triệt công tác bảo đảm tình hình ANTT trước tác động của tình hình Biển Đông, tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch, Hội Cựu chiến binh cấp xã theo thông báo triệu tập của Trường chính trị tỉnh, vận động cán bộ hội viên Cựu chiến binh thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng, chính quyền địa phương và của Hội đề ra. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ tại địa bàn dân cư; gương mẫu thực hiện các khoản đóng góp theo quy định./.