TIN MỚI NHẤT

Xã Hàm Hiệp – huyện Hàm Thuận Bắc: Ra mắt tổ hội hoa và cây cảnh

Để từng bước đổi mới tổ chức Hội ở cơ sở theo hướng thiết thực, hình thành trên cơ sở tập hợp, gắn bó hội viên cùng chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo ra cơ chế tự liên kết trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, các chi, tổ Hội nghề nghiệp đang là một hướng đi mới được nhiều nơi lựa chọn đi theo. Chiều ngày 09 tháng 8 năm 2019 Hội Nông dân xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp “Hoa và cây cảnh” Thôn Xuân Điền; gồm 10 Hội viên, do ông Nguyễn Hữu Dương được bầu làm tổ trưởng.

Tổ hội nghề nghiệp “Hoa và cây cảnh” Thôn Xuân Điền.

Đây là một sân chơi lành mạnh cho những hội viên yêu thích sinh vật cảnh, nơi chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm, cùng giao lưu sau nhũng giờ lao động mệt mỏi, tăng cường tình cảm, tình đoàn kết, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tạo các mối quan hệ trong công việc, công tác, với tiêu chí hoạt động “Vì mục tiêu phát triển hoa, cây cảnh”.

Đổi mới mô hình tổ chức chi, tổ hội, chủ trương xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là yêu cầu rất cần thiết từ thực tiễn hiện nay.

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt Hội Nông dân huyện đánh giá cao việc chuẩn bị và thành lập, ra mắt tổ hội nghề nghiệp của Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Hàm Hiệp và mong muốn tổ Hội cần thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; tích cực tuyên truyền, vận động bà con nông dân cùng sở thích tham gia sinh hoạt trong tổ hội nhằm phát huy thế mạnh của nghề trồng hoa cây cảnh của địa phương; qua đó đưa tổ hội đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới./.