TIN MỚI NHẤT

BÍ THƯ TỈNH ỦY KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2019

Sáng ngày 09/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019; đến tham dự lớp học tại Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận đoàn thể cấp tỉnh, các đồng chí là giảng viên chính Trường Chính trị tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước; cùng Thường trực cấp ủy cấp huyện, Lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện, Thường trực Đảng ủy các xã phường thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến huyện, thị xã , thành phố với 18 điểm cầu, số lượng đại biểu tham dự gần 700 người. Nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức bao gồm: Địa chính trị, địa kinh tế, địa an ninh quốc phòng; Ảnh hưởng và tác động đến Việt nam và tỉnh Bình Thuận; Chọn lọc thông tin và xử lý phù hợp các loại thông tin trong tình hình hiện nay; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Thực trạng và giải pháp của Việt Nam và của tỉnh Bình Thuận; Vấn đề liên kết vùng trong phát triển du lịch bền vững; thực trạng và giải pháp của Việt Nam và của Tỉnh Bình Thuận.

Quang cảnh lớp học bồi dưỡng

Một số hình ảnh lớp học: