TIN MỚI NHẤT

Image

ĐOÀN GIÁM SÁT SỐ 361 VÀ 362 ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Thực hiện Kế hoạch giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ngày 15/8/2019, Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận và Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị để nghe Đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận; Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận.