TIN MỚI NHẤT

Hàm Thuận Bắc: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) lần thứ 28 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 11/7/2019, tại Hội trường UBND huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) tổ chức Hội nghị lần thứ 28 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2019.

Quan cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đã có cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 theo Kết luận số 630-KL/HU, ngày 07/12/2018 của Huyện ủy gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua đạt kết quả; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc đạt khá cao so với kế hoạch cả năm, tạo chuyển biến tích cực trên một số mặt ở địa phương.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có kết quả 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2019, trọng tâm là: Chỉ đạo tốt khâu chăm sóc vụ Hè-Thu và sản xuất vụ Mùa năm 2019; tiếp tục thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chú ý Hàm Thắng và Hàm Trí; quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai tốt Đề án đầu tư hệ thống thoát nước thải sinh hoạt trong khu dân cư theo phương thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” giai đoạn 2019-2020. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tiến độ các công trình xây dựng cơ bản năm 2019 theo kế hoạch; làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam (đoạn qua địa bàn huyện). Tiếp tục quan tâm nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu đạt kết quả cao nhất; chi ngân sách theo dự toán và đúng quy định, đi đôi với thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu công. Chấn chỉnh và tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, rừng, tài chính, tài sản công..., xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung các vụ việc nổi lên, gây bức xúc trong nội bộ và nhân dân. Nâng chất lượng giáo dục toàn diện, chú ý vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng thực chất; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương, hoàn thành diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã năm 2019, tích cực chuẩn bị tốt thực lực giao quân năm 2020. Quán triệt, triển khai kịp thời Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII); đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển Đảng; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Tiếp tục nâng chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính đi đôi với tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng đúng mức công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh triển khai “Năm dân vận chính quyền”; phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận, đoàn thể các cấp.