TIN MỚI NHẤT

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN XÂY DỰNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

          Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025” ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Đề án 939) và Kế hoạch số 4163/KH-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án là nền tảng khuyến khích, thúc đẩy phụ nữ mạnh dạn tham gia vào việc kinh doanh với nhiều hình thức: Kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp thông qua áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao... nhằm phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

Đồng chí Lê Thị Hải Yến - phát biểu khai mạc lớp tập huấn

         Năm 2019, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với các hoạt động như: Tổ chức thành công 01 cuộc Đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; triển khai Ngày phụ nữ khởi nghiệp thông qua  việc khảo sát ý tưởng khởi nghiệp trong hội viên, phụ nữ có 329 ý tưởng tham gia, đã thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, sàng lọc ý tưởng gồm các đồng chí lãnh đạo các sở/ngành chuyên môn cấp tỉnh, qua đánh giá, sàng lọc ý tưởng (vòng 1) chọn được 26 ý tưởng đạt các tiêu chí theo quy định khung của Trung ương thuộc các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thương mại - dịch vụ. Để trang bị kiến thức và kỹ năng cho các ý tưởng được chọn, trong 2 ngày 10 - 11/7/2019 đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh chi tiết cho 26 ý tưởng, đến tham dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch  Hội LHPN tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân, Hội LHPN các huyện/thành phố, tại lớp tập huấn các học viên được nghe giảng viên của Văn phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Bình Thuận chia sẻ các chuyên đề: Nhận thức kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh nhằm giúp cho các học viên hiểu rõ hơn về mục đích, yêu cầu khi tham gia khởi nghiệp/kinh doanh, maketing, quản lý tài chính, các bước để khởi sự kinh doanh, làm thế nào quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả...Sau khi tập huấn, học viên về xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh chi tiết cho ý tưởng gửi đến Hội đồng thẩm định tiếp tục đánh giá (vòng 2), các ý tưởng được chọn qua vòng 2 sẽ tham gia trình bày tại Ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh vào đầu tháng 8.

         Tin tưởng rằng, với sự nhiệt huyết và đam mê của phụ nữ khi tham gia khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh sẽ thay đổi nhận thức, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của lực lượng phụ nữ tham gia khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh với nhiều ngành, nghề mới phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, góp phần làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, hướng đến thực hiện mục tiêu nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế.