TIN MỚI NHẤT

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, khóa VI: Hội nghị lần thứ 6

Sáng 9/7, Ban chấp hành Hội CCB tỉnh (khóa VI) tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Hội CCB tỉnh, lãnh đạo Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố, Khối 487 và các Ban trực thuộc tỉnh Hội. Đồng chí Trương Văn Nhung, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu 6 tháng đầu năm, đồng thời thống nhất nội dung, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trong 6 tháng cuối năm 2019.

Đánh giá kết quả công tác hội 6 tháng đầu năm, nổi bật là hoạt động của 2 Cụm thi đua mới được thành lập dưới sự điều hành của 2 Cụm trưởng Hội CCB tp Phan Thiết (Cụm phía bắc) và Hội CCB tx La Gi (Cụm phía nam), cả 2 Cụm đến nay đã hoàn thành việc xây dựng quy chế, chương trình hoạt động của năm và đã tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2019. Qua hoạt động cụm thi đua, đã có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm của Hội; về tình hình tổ chức hội cơ sở, tư tưởng cán bộ, hội viên của tỉnh trong 6 tháng qua thường xuyên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước. Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra, có nhiều chỉ tiêu đạt khá như: Công tác phát triển hội viên mới đạt 61,47% chỉ tiêu kế hoạch năm; vận động xây dựng quỹ Hội đạt trên 11,8 tỷ đồng, bình quân 609.000 đ/hội viên (chỉ tiêu 550.000đ), xây nhà Mái ấm đồng đội giúp hội viên nghèo 11/20 căn, đạt 55% kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cấp hội tổ chức 13 buổi thông tin thời sự, đối thoại với 5.780 lượt hội viên tham gia; tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, riêng xây dựng nông thôn mới, hội viên đã hiến 340 m2 đất, 338 triệu đồng, 312 ngày công làm 3,3 km đường GTNT; tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình CCB tự quản, tham gia giữ gìn ANCT-TTATXH; tổ chức thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; để tiến tới Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019 đã có 97% tổ chức hội cơ sở và 10/11 tổ chức hội cấp trên cơ sở tổ chức xong Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu”… Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, như: Công tác nắm bắt phản ánh tình hình có nơi chưa kịp thời; công tác phát triển hội viên một số nơi còn chậm, chất lượng sinh hoạt định kỳ một số chi hội còn thấp.

Thời gian từ nay đến cuối năm 2019, Hội nghị Ban chấp hành thảo luận nhất trí nội dung công tác 6 tháng cuối năm, tập trung chỉ đạo các tổ chức hội còn lại tổ chức xong hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua trong tháng 8/2019, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” của tỉnh, đồng thời tổ chức tốt đợt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12); tăng cường công tác chính trị tư tưởng, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, hội viên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” gắn với việc học tập, làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương năm 2019.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung 03 vị trí ủy viên còn khuyết vào BCH Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

                                                                                                    Trọng Tuyến