TIN MỚI NHẤT

HỘI LHPN XÃ ĐỨC TÍN TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỘI VIÊN, PHỤ NỮ

         Nhằm tăng cường nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ đặc biệt là hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số (dân tộc Chơro) trong chủ động nắm bắt, tìm hiểu kiến thức pháp luật, tham gia thực hiện giáo dục các thành viên trong gia đình chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cộng đồng dân cư. Qua đó, trang bị cho hội viên, phụ nữ những kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân và trẻ em trong gia đình.

Đ/c Hà Thị Hữu Duyên - Phó phòng Tư pháp Huyện Đức Linh triển khai một số Luật mới ban hành như Luật trẻ em, Luật Bình đẳng giới.v.v.. đến hội viên, phụ nữ

         Sáng ngày 05/7/2019, Hội LHPN xã Đức Tín, huyện Đức Linh tổ chức tập huấn tuyên truyền, giáo dục pháp luật: Luật trẻ em, Luật Bình đẳng giới.v.v.. cho 65 hội viên, phụ nữ trong xã do báo cáo viên Hà Thị Hữu Duyên - Phó phòng Tư pháp Huyện Đức Linh triển khai; đồng thời, giải đáp một số thắc mắc và hướng giải quyết một số tình huống mà hội viên, phụ nữ gặp phải trong cuộc sống hằng ngày.