TIN MỚI NHẤT

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”

          Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/82014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”; Văn phòng Tỉnh ủy đã làm tốt công tác phổ biến quán triệt các văn bản có liên quan cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, giúp nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới; trước hết là bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan; đồng thời, xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hàng năm, thông qua Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ và phong trào thi đua của cơ quan, Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đánh giá việc triển khai thực hiện xây dựng cơ quan bảo đảm an ninh trật tự và triển khai phương hướng, nhiệm vụ xây dựng cơ quan bảo đảm về an ninh trật tự trong năm sau; đồng thời, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong năm qua, thông qua dự thảo kế hoạch nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm tiếp theo và ban hành Nghị quyết bảo đảm an ninh trật tự của Đảng ủy. Đề nghị Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy và cán bộ, công chức cơ quan nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thường xuyên theo dõi mọi diễn biến bất thường trong và ngoài cơ quan Tỉnh ủy để có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ; qua đó, xác định công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng các đoàn thể cơ quan ngày càng vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; đồng thời, thường xuyên quan tâm, nhắc nhở giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn trong cơ quan.

          Ngoài ra, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng ủy cơ quan thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, về nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy. Hàng năm, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đều phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết thực hiện các nội dung về đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn mục tiêu Tỉnh ủy, nhất là trong các đợt cao điểm hàng năm và các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý có kết quả một số vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh; phối hợp tham mưu giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đồng thời, thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các nội dung xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, nhất là tuyên truyền đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Theo đó, trong 05 năm qua Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành 46 kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trụ sở Tỉnh ủy; điển hình như các Kế hoạch tổ chức lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm Tết Nguyên đán; kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động 01/5; kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9); kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; riêng trong năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành nhiều Kế hoạch tổ chức sử dụng lực lượng tự vệ trực bảo vệ cơ quan để phối hợp xử lý tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh. Tổ chức mua sắm, trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tự vệ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Ngoài ra, hàng năm Văn phòng Tỉnh ủy đều phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Tỉnh ủy; trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong các tòa nhà làm việc của Tỉnh ủy.

  Những chuyển biến tích cực nói trên tại cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ đã góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, góp phần vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.