TIN MỚI NHẤT

BÍ THƯ TỈNH ỦY TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ (2019 - 2024)

Ngày 21/4/2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh Bình Thuận về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2019 - 2024).

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 01/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 03/4/2018 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2019 - 2024). Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã. Tính đến ngày 28/3/2019, 127/127 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành các nội dung của Đại hội. 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung Văn kiện trình Đại hội; trong đó, huyện Đức Linh và thị xã La Gi đã tiến hành Đại hội trong tháng 3/2019, 08 huyện, thành phố còn lại Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ hoàn thành công tác duyệt nội dung, chương trình trong tháng 4/2019. Dự kiến trong tháng 4/2019, có 04 huyện, thành phố sẽ tổ chức Đại hội; 04 huyện còn lại tổ chức Đại hội trong tháng 5/2019.     

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, văn kiện và nhân sự, Văn kiện của Đại hội. Đồng thời, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bình Thuận phải đổi mới tư duy, hành động; xây dựng Văn kiện của Đại hội phải cô đọng, dễ nhớ, dễ thực hiện. Chương trình hành động phải xác định công việc có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải. Chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới trong ứng dụng công nghệ thông tin; nắm tình hình trong nhân dân, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội. Về công tác nhân sự phải chọn người có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình…