TIN MỚI NHẤT

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 5/2019

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW và Quy chế 03-QC/TU, theo chương trình công tác tháng 5/2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có lịch tiếp công dân vào Thứ sáu, ngày 17/5/2019

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi đăng ký (nói rõ nội dung) về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy, số 04 đường Bà Triệu, Thành phố Phan Thiết; điện thoại: 0252.3754079)