TIN MỚI NHẤT

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ LA GI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU”, LẦN THỨ IV GIAI ĐOẠN 2014 – 2019

          Theo đúng kế hoạch sáng ngày 12/6/2019, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thị xã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu Chiên binh gương mẫu”, lần thứ IV giai đoạn 2014 – 2019. Về dự có đồng chí Võ Quang – Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; cùng các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, phường và 75 cán bộ, hội viên là điển hình, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước “Cựu Chiên binh gương mẫu”...

Đánh giá kết quả qua 5 năm thực hiện, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thị xã xác định, qua các phong trào thi đua đã có những tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân, những mô hình hay, thiết thực, hiệu quả, những việc làm tốt có sức lan tỏa trong cộng đồng, điển hình là mô hình” Giúp nhau giảm nghèo”, hay mô hình “Chi hội Cựu Chiến binh tham gia bảo vệ môi trường” hay mô hình “Tổ tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế đã đóng góp 60 triệu đồng cho hội viên với lãi xuất thấp. Băng tình nghĩa đồng đội, cán bộ, hội viên đã tích cực đóng góp và đã xây dựng, sửa chữa 9 căn nhà Mái ấm đồng đội với số tiến 204 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào thi đua, nhiều cán bộ, hội viên tích cực gương mẫu, nhiệt tình thực hiện các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động; nhiều đồng chí mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn tích cực đảm đương nhiều chức công việc ở địa bàn dân cư; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần chung hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đã biểu dương kết quả qua 5 năm thực hiện thực phong trào thi đua yêu nước mà cán bộ, hội viên đạt được, đồng chí mong muốn các cấp Hội, cán bộ, hội viên trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các mô hình đã xây dựng, gắn thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Hội với phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.