TIN MỚI NHẤT

Làm công tác vệ sinh bờ biển tại xã Tiến Thành

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6) và kết hợp làm công tác dân vận trong huấn luyện dân quân biển. Sáng ngày 11/6/2019, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Thành đoàn, UBND xã Tiến Thành và Đội công tác đồn Biên phòng Thanh Hải tổ chức vệ sinh, thu gom rác làm sạch gần 1km bờ biển tại xã Tiến Thành.

Qua đó, làm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa trong bảo vệ môi trường, thiết chặt mối quan hệ tình đoàn kết quân dân.