TIN MỚI NHẤT

Triển khai Kế hoạch tổ chức vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2019

Năm 2019, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh phấn đấu vận động Quỹ đạt từ 2 tỷ đồng trở lên

    Chiều ngày 07/6/2019, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh đã tổ chức họp triển khai Kế hoạch tổ chức vận động quỹ cấp tỉnh và tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ năm 2019; đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động chủ trì cuộc họp. Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở Bình Thuận ngày càng lan tỏa rộng rãi trong nhân dân; nhờ đó, đã giúp đỡ cho hơn hàng chục ngàn lượt học sinh, sinh viên nghèo hiếu học được tiếp tục đến trường. Phát huy những kết quả đạt được; năm 2019, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/BCĐ về tổ chức vận động quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” và đề ra mục tiêu phấn đấu vận động vào Quỹ từ 2 tỷ đồng trở lên. Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tham gia ủng hộ Quỹ.

    Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức Lễ tiếp nhận đóng góp ủng hộ Quỹ và trao học bổng cho học sinh, sinh viên vào tối 30/8/2019 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.