TIN MỚI NHẤT

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”

Sáng ngày 31/5/2019, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vượt khó của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong suốt thời gian qua, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đối với cộng đồng doanh nghiệp: Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn và khuyến khích áp dụng công nghệ hiện đại, chế biến sâu, hướng tới các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục và chính thức đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đối ngoại. Thực hiện việc công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin khác liên quan đến đất đai trên các phương tiện thông tin truyền thông, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin; chỉ đạo kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai nhưng không có lý do chính đáng, thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác đối thoại, cầu thị, tiếp nhận, lắng nghe ý kiến góp ý, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Có giải pháp phù hợp để cải thiện các tiêu chí về tiếp cận đất đai, tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sâu sát với các vấn đề từ thực tiễn cuộc sống hàng ngày của người dân, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.