TIN MỚI NHẤT

Đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

  • HMT
  • /
  • 22/05/2019

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đã xảy ra nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em; trong đó, nổi lên là một số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục, xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc trong dư luận xã hội; tình trạng tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em chưa giảm. Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành công văn yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Theo đó:

Các cháu tại Trường Mầm non Tom & Jerry được Trung tâm Y tế Phan Thiết kiểm tra sức khỏe định kỳ

Các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu kỹ và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em”, Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” và Luật trẻ em năm 2016. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đồng thời, xác định công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm, bổn phận phải thực hiện thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

 Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống xâm hại, đuối nước, tai nạn giao thông, buôn bán trẻ em; kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm những người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, lôi kéo trẻ em vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền của trẻ em…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo, đài, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; kịp thời đưa các tin, bài về gương người tốt, việc tốt trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và phê phán, lên án những hành vi vi phạm pháp luật về quyền trẻ em...