Thông báo Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tháng 4/2019

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TU, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị  trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ

Thời gian tiếp công dân:

1. Chiều thứ năm (ngày 11/4/2019) 

2. Chiều thứ tư (ngày 17/4/2019)

Địa điểmtiếp công dân: Ban Tiếp công dân tỉnh. (Địa chỉ: 216 đường Phạm Hùng, Phường Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết)


TIN NỔI BẬT