Văn phòng Tỉnh ủy: Phối hợp tổ chức tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân là một hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua đối thoại người dân có cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyên vọng, hiến kế, đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Theo Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với nhân dân các địa phương trong tỉnh theo định kỳ hàng năm.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với nhân dân huyện Bắc Bình

Một số kết quả đạt được

Đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp, tham mưu tổ chức thành công 04 buổi đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với dân. Cụ thể: Năm 2016, tổ chức đối thoại với nhân dân thành phố Phan Thiết; năm 2017, đối thoại với nhân dân huyện Tuy Phong; năm 2018, đối thoại với nhân dân thị xã Lagi; năm 2019 đối thoại với nhân dân huyện Bắc Bình, mỗi cuộc đối thoại thu hút gần 300 người tham dự. Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy còn phối hợp tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt, đối thoại với thanh niên  trong năm 2018, 2019 và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Hằng năm, Văn phòng Tỉnh ủy chủ động đề xuất Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn địa phương để tổ chức đối thoại và phối hợp với các đơn vị như UBMT TQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh tham mưu nội dung, xây dựng kế hoạch đối thoại. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương để chuẩn bị chu đáo. Cấp ủy các địa phương được chọn tổ chức đối thoại có trách nhiệm chỉ đạo nắm bắt tình hình, tâm trạng nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn; thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mời đại diện công dân tham gia đối thoại; chuẩn bị Hội trường và các điều kiện phục vụ đối thoại.

Không khí các buổi đối thoại thực sự cởi mở, dân chủ; nhân dân được bày tỏ đầy đủ những nguyện vọng, kiến nghị đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Tất cả ý kiến của nhân dân nêu tại buổi đối thoại đều được Thường trực Tỉnh ủy trả lời ngay tại buổi đối thoại hoặc ghi nhận và trả lời bằng văn bản. Qua đối thoại, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết tất cả kiến nghị, những vướng mắc, bức xúc của nhân dân, từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo được đồng thuận cao trong xã hội.

Tuy nhiên, một vài cuộc đối thoại, nội dung còn dàn trải; theo dõi, đôn đốc tham mưu, trả lời kiến nghị của nhân dân sau đối thoại, có nội dung còn chậm.

Quang cảnh buổi đối thoại tại huyện Bắc Bình

 Một vài kinh nghiệm rút ra qua phối hợp tổ chức đối thoại

Từ thực tiễn những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy rút ra một vài kinh nghiệm: Cần lựa chọn, đề xuất nội dung đối thoại sát với thực tiễn tình hình của địa phương được tổ chức đối thoại; tập trung những vấn đề nóng, nổi cộm được nhân dân, dư luận quan tâm, những vướng mắc, bức xúc cần được tháo gỡ kịp thời. Phải chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại sớm, xác định thời gian tổ chức đối thoại trong quý I hoặc đầu quý II hàng năm, không để dồn đến cuối năm; thời gian ban hành kế hoạch đến thời điểm đối thoại cách nhau từ 3 đến 4 tháng để các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo cho buổi đối thoại cả về nội dung và hình thức. 

Thiết nghĩ, để thực hiện tốt hơn công tác đối thoại trong thời gian tới, cần tiếp tục bám sát các quy định của Trung ương, Hướng dẫn số 11-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nhân dân; chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt các khâu, các bước phục vụ đối thoại, cả trước, trong và sau khi đối thoại. Phối hợp theo dõi việc trả lời và giải quyết kiến nghị của nhân dân theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; bảo đảm từng vấn đề phải được trả lời và từng kiến nghị phải được giải quyết./.


TIN NỔI BẬT