Tổng kết công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng giai đoạn 2010 – 2018

  • HMT
  • /
  • 29/03/2019

Chiều 28/3, đồng chí Nguyễn Đức Hoà - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng giai đoạn 2010 - 2018 và hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo báo cáo của các ngành chức năng, hiện nay toàn tỉnh có 106/127 xã, phường, thị trấn thuộc 9/10 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý) có người sử dụng trái phép chất ma túy; số người nghiện có hồ sơ quản lý là 2.877 người, tăng gần 6 lần so với năm 2010. Các địa phương có nhiều người nghiện ma túy như Tuy Phong 528 người, Phan Thiết 473 người, La Gi 324 người, Bắc Bình 250 người, Đức Linh 244 người. Lũy kế số người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone giai đoạn 2010 - 2018 là 1.448 người; số đang điều trị bắt buộc tại các cơ sở điều trị là 254 người. Trong 3 năm (2016 – 2018), Đội công tác xã hội tình nguyện ở các địa phương đã giúp đỡ 666 người nghiện ma túy, trong đó có 69 người không còn sử dụng ma túy; Đội đã vận động 264 người nghiện điều trị bằng thuốc thay thế methadone và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền cho 24.290 lượt người về tác hại của ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Tuy nhiên, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng còn hạn chế, tỷ lệ tái nghiện khá cao (trên 90%). Tệ nạn ma túy diễn ra ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình, tương lai của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, số liệu về người nghiện có hồ sơ quản lý chưa phản ánh đầy đủ số người nghiện thực tế trong tỉnh, vì vẫn còn một số người nghiện dạng amphetamine (ma túy đá) chưa được xét nghiệm và lập hồ sơ để đưa vào diện quản lý.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác cai nghiện trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những bất cập, khó khăn trong công tác này tại các địa phương, nhất là trong công tác quản lý sau cai nghiện, tình trạng sản xuất, mua bán ma túy chưa được ngăn chặn hiệu quả, số người nghiện ma túy tổng hợp đang có chiều hướng gia tăng.

Để thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh liên quan đến việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng cũng như công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy; phát động phong trào toàn dân phát hiện, vận động đối tượng nghiện và gia đình tự khai báo về người nghiện ma túy; hỗ trợ các đối tượng sau cai nghiện có việc làm, tái hòa nhập cộng đồng...


TIN NỔI BẬT