Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Lễ bàn giao tài liệu Khu ủy Khu VI và Đoàn Chuyên gia Việt Nam tại Campuchia cho Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng

  • LT
  • /
  • 22/03/2019

Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2019, tại Văn phòng Tỉnh ủy đã diễn ra Lễ bàn giao tài liệu Khu ủy Khu VI và Đoàn Chuyên gia Việt Nam tại Campuchia giữa Văn phòng Tỉnh ủy và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tham dự Lễ bàn giao có đồng chí Đỗ Quốc Toán, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí đánh giá rất cao tầm quan trọng của khối tài liệu Khu ủy Khu VI và Đoàn Chuyên gia Việt Nam tại Campuchia mà tỉnh Bình Thuận đang lưu giữ; đây là khối tài liệu quý, là nguồn bổ sung làm phong phú thêm Khối tài liệu Khu ủy Khu VI hiện có tại Kho Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và là chứng cứ lịch sử, phản ánh quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử.

Kho Lưu trữ lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận hiện đang quản lý 35 phông lưu trữ, trong đó có các phông với những tài liệu quý của các cơ quan Khu ủy Khu VI, Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia... Theo thời gian và quá trình khai thác tư liệu, mặc dù sử dụng nhiều biện pháp bảo quản, các tư liệu văn bản đã có dấu hiệu hư hỏng. Việc bảo quản tài liệu tại Kho lưu trữ cấp tỉnh chưa có điều kiện để bảo quản tài liệu theo đúng yêu cầu đề ra, chưa phát huy được giá trị của tài liệu lưu trữ. Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận đã nhất trí bàn giao khối tài liệu Khu ủy Khu VI và Đoàn Chuyên gia Việt Nam tại Campuchia với 147 đơn vị bảo quản và 1.863 File số hóa về Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng quản lý, nhằm tạo điều kiện lưu trữ bảo quản tốt nhất đối với khối tài liệu quý này.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy khẳng định, “với nhiều điều kiện thuận lợi, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng sẽ lựa chọn và công bố trên trang thông tin điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân tìm kiếm thông tin, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề, lịch sử Đảng các ban ngành, mặt trận, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở”.

 


  • LT
  • |
  • 265
  • |

TIN NỔI BẬT