Tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài, hoạt động giã cào bay sai tuyến

Đó là chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy ven biển đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài (IUU), giã cào bay sai tuyến năm 2018.

Đánh giá kết quả đạt được trong gian qua, đồng chí Phó bí Thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ các cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng biển, nhất là thị xã La Gi và huyện Phú Quý và các ngành chức năng như Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực, chủ động và quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. Đã tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân, chủ tàu thuyền không xâm phạm vùng biển nước ngoài được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của ngư dân, chủ tàu thuyền. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành và tổ chức thực hiện kiểm tra trên biển và tại cảng cá từ ngày 01/6/2018 theo quy định. Chỉ đạo Chi cục Thủy sản tăng cường tàu kiểm ngư tuần tra, ngăn chặn, đẩy đuổi, xử lý nghiêm tàu cá giã cào bay vi phạm, nhất là địa bàn huyện Tuy Phong. Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát; kiểm tra 100% các phương tiện hành nghề ở khu vực vùng biển xa, các phương tiện hành nghề dễ vi phạm, kiên quyết không cho ra khơi hoạt động khi chưa đầy đủ thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị theo quy định.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ rõ: Công tác quản lý tàu cá hoạt động trên các vùng biển xa vẫn còn nhiều bất cập; công tác tuyên truyền, giáo dục của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể có tuy có cố gắng nhưng chưa duy trì thường xuyên, liên tục và thiếu chiều sâu; chưa sâu sát đến từng đối tượng. Công tác xử lý vi phạm một số trường hợp vi phạm khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài cũng như hoạt động giã cào bay sai tuyến còn lúng túng, chưa triệt để, thiếu kiên quyết nên chưa đủ sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa.… điều này dẫn đến trong năm 2018 vẫn xảy ra 06 vụ/09 tàu cá/63 ngư dân vi phạm bị nước ngoài bắt giữ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị của tỉnh cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, trong đó tập trung tuyên truyền đối tượng, địa bàn có nguy cơ vi phạm nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức tự giác của ngư dân trong việc chấp hành chủ trương, pháp luật của Nhà nước về khai thác IUU, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không hoạt động giã cào bay sai tuyến. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các chính quyền địa phương vùng biển nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá xuất bến; thường xuyên liên hệ, trao đổi, cung cấp thông tin với các ngành chức năng của các tỉnh bạn nhằm phát hiện, ngăn chặn không để tàu cá của tỉnh ta xuất bến ở tỉnh khác đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền các địa phương vùng rà soát, xác minh, điều tra làm rõ có hay không các đường dây, tổ chức móc nối đưa tàu cá và ngư dân trong tỉnh sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương vùng biển kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và hoạt động giã cào bay sai tuyến theo đúng qui định của pháp luật; đồng thời, động viên ngư dân tích cực phát hiện, phản ánh, tố giác, cung cấp thông tin các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc đang vi phạm cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý kịp thời.


TIN NỔI BẬT