Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp

Sáng ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp.

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hôi nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hùynh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao nhận thức của cán bộ, đang viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trong thời gian qua. Để tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu kỹ và thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng và Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) để nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đảng viên, đòan viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; từ đó, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống. Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương vào giảng dạy ở trường học trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai và hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của địa phương giai đoạn kháng  chiến, giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…


Các tin khác

TIN NỔI BẬT