Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Chiều ngày 03/8/2018, tại Hội trường Khách sạn Đồi Dương, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XIII) cho hơn 70 đảng viên, quần chúng Khách sạn Đồi Dương.

Đ/c Trần Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Hoài – Bí thư Đảng ủy phổ biến những nội dung chủ yếu của Hội nghị Trung ương 7, tập trung vào các nghị quyết: (1)  về tập trung xây dựng đôi ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; (2) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; (3) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã phổ biến những nội dung chính của Luật An ninh mạng và dự thảo Luật đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt đến toàn thể đảng viên và quần chúng Khách sạn Đồi Dương; đồng thời, chỉ rõ những việc làm sai trái, bịa đặt của các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của người dân, thổi phồng, xuyên tạc một số vấn đề còn đang cần thảo luận, làm rõ, bổ sung, sửa đổi thành những nguy cơ nhằm kích động chống phá chính quyền, gây rối an ninh trật tự, tạo ra các sự việc, những điểm nóng phức tạp.


Các tin khác

TIN NỔI BẬT