Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII

  • HMT
  • /
  • 11/07/2018

Hôm qua, 10/7/2018, Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cùng dự có các đồng chí đại diện một số ban xây dựng đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ trình Hội nghị cho thấy, sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 7,33%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chi đầu tư phát triển từ ngân sách tập trung so với tổng chi ngân sách địa phương đạt bình quân 33,3%/năm; thu hút vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP đạt bình quân 36,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 1.978 USD (tương đương 44,95 triệu đồng); sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; sản xuất nông - lâm - thủy sản phát triển theo hướng nâng dần chất lượng, hiệu quả; phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” tiếp tục chuyển biến tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp có sự chuyển biến tiến bộ.

Tuy nhiên, những hạn chế, yếu kém cũng bộc lộ như: Một số chỉ tiêu đạt thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn yếu; hoạt động xúc tiến thương mại còn ít, giá cả nông sản chưa ổn định; một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết căn bản; hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng đô thị, phòng chống ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được kiểm soát chặt chẽ; công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, có vụ việc xảy ra rất nghiêm trọng.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phân tích làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém và đề xuất giải pháp tháo gỡ trên các lĩnh vực về thu hút đầu tư, về tài nguyên – môi trường; về công tác ứng phó, phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các vấn đề xã hội gây bức xúc trong nhân dân…

Các đại biểu thống nhất cao Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2020; đó là: Trên lĩnh vực kinh tế, cần tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, gắn thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Về văn hóa - xã hội, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; tăng cường đầu tư cho sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không để bất cứ hộ gia đình chính sách nào có mức sống dưới mức trung bình của cư dân cùng địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình thực hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước, tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo thế và lực cho tỉnh phát triển bền vững. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...


TIN NỔI BẬT