Thưởng Tết ở Bình Thuận cao nhất 16 triệu đồng/người

  • HMT
  • /
  • 31/01/2019

Qua tổng hợp từ 121 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Tổng thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đạt gần 14.400.000 đồng/người (giảm 1,87% so với năm 2018). Cụ thể, công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu hơn 15.900.000 đồng/người; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước gần 15.850.000 đồng/người; doanh nghiệp có vốn nước ngoài 14.000.000 đồng/người; doanh nghiệp dân doanh gần 12.800.000 đồng/người. Thu nhập bình quân của người lao động gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản làm thêm giờ, chia từ quỹ lương thừa….

Riêng tiền thưởng tết của các công ty có cổ phần, có vốn nhà nước chi phối bình quân 6.600.000 đồng/người, giảm 1,87% so với năm trước; của các doanh nghiệp dân doanh gần 6.500.000 đồng/người, giảm 19,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gần 6.400.000 đồng/người, tăng 12,8%; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hơn 2.000.000 đồng/người, giảm 72%.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất 16.000.000 đồng/người thuộc về một doanh nghiệp dân doanh; tuy nhiên cũng có doanh nghiệp chỉ thưởng ở mức 200.000 đồng/người.

Qua theo dõi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Tết năm nay các doanh nghiệp đã thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động khá kịp thời. Đến nay, chưa có đơn thư khiếu nại, phản ảnh về việc chi trả tiền lương, thưởng và các chế độ của các doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương.

 


  • 159
  • |