Chương trình công tác tháng 4 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô và phòng chống cháy ở các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Thứ hai, ngày 02

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến quý I/2018 do Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức.

+ Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ ba, ngày 03

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về thuỷ sản tại thành phố Phan Thiết.

Thứ tư, ngày 04

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 4/2018.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 617-KL/TU, ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về chuyên đề “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Thuận” tại thị xã La Gi.

Thứ năm, ngày 05

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp rút kinh nghiệm kỳ họp bất thường và thông qua nội dung kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh (khoá X).

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Thứ sáu, ngày 06

Buổi sáng:

- Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Thứ hai, ngày 09

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc chuẩn bị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thứ ba, ngày 10

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Giao thông - Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban công tác dân vận.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng quý I/2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thứ tư;

ngày 11

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1)

Thứ năm, ngày 12

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa và Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng uỷ xã Chí Công, huyện Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ sáu, ngày 13

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập 1 (1930 - 1954)”, lần thứ ba.

Thứ bảy, ngày 14

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tình hình thời sự quý I cho cán bộ Câu lạc bộ hưu trí tỉnh.

Thứ hai, ngày 16

Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 17

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Lao động và Thương binh - Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đi cơ sở tại huyện Hàm Thuận Nam.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự nghiệm thu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quân sự - quốc phòng địa phương.

Thứ tư,

ngày 18

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thứ năm, ngày 19

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy  (lần 2)

Thứ sáu, ngày 20

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố 6 tháng đầu năm.

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Tân Thắng về công tác dân vận và phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thứ hai, ngày 23

- Buổi sáng: Họp giao ban các Thường trực.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban khối Nội chính quý I/2018.

Thứ ba, ngày 24

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp tập thể Thường trực HĐND nghe và cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh và các vấn đề quan trọng giữa hai kỳ họp.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan về tình hình phát triển cây thanh long trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư;

ngày 25

Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch).

Thứ năm, ngày 26

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

Thứ sáu, ngày 27

- Buổi sáng:

+ Thường trực Tỉnh ủy viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận nhân kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, chuyên đề: rút kinh nghiệm trong xử lý án.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh định kỳ tháng 4/2018.

Thứ hai, ngày 30

Nghỉ lễ 30/4.


  • 2327
  • |