Chương trình công tác tháng 3 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 theo Kết luận số 444-KL/TU, ngày 29/11/2017 của Tỉnh uỷ.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 theo Kết luận số 444-KL/TU, ngày 29/11/2017 của Tỉnh uỷ.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ 

Thứ năm, ngày 01

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị triển khai các kết luận Kiểm toán nhà nước.

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ sáu, ngày 02

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

+ Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Nông dân tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND, các ban của HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 03/2018.

Thứ hai,

ngày 05

Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ ba,

ngày 06

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Hội phụ nữ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh.

- Buổi tối:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Hội trại Tòng quân của thành phố Phan Thiết.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội trại Tòng quân của huyện Hàm Thuận Bắc.

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự Hội trại Tòng quân của huyện Hàm Tân.

Thứ tư, năm, sáu; ngày 07,

08, 09

Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác dân vận tại thành phố Đà Nẵng.

Thứ tư;

ngày 07

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ giao nhận quân của thành phố Phan Thiết.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ giao nhận quân của huyện Hàm Thuận Bắc.

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự Lễ giao nhận quân của huyện Hàm Tân.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tình hình triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thứ năm, ngày 08

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nhân dân thị xã La Gi.

Thứ sáu, ngày 09

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Họp Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh (khóa X) bất thường.

- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ hai,

ngày 12

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  nghe và cho ý kiến Quy hoạch chi tiết mặt bằng khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Thứ ba,

 ngày 13

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1.

Thứ tư,

ngày 14

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Họp Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh (khóa X) bất thường.

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ  làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng cốt cán trong phong trào quần chúng.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, giai đoạn 2011 – 2016.

Thứ năm, ngày 15

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, giai đoạn 2011 – 2016.

Thứ sáu, ngày 16

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh.

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, giai đoạn 2011 – 2016.

 - Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại huyện Tánh Linh và Đức Linh nhân tháng thanh niên.

Thứ bảy, ngày 17

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề quý I/2018 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Thứ hai,

ngày 19

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Họp Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến công tác chuẩn bị kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh (khóa X).

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của bộ chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020”.

Thứ ba,

ngày 20

- Buổi sáng: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

- Buổi chiều: Tập thể Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Thứ tư,

ngày 21

Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Công an tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Đảng ủy phường Phước Hội, thị xã La Gi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ năm, ngày 22

Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở

Thứ sáu, ngày 23

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với đoàn viên thanh niên.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh định kỳ tháng 3.

Thứ hai,

ngày 26

- Buổi sáng: Họp giao ban  các Thường trực.

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm viêc với Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

Thứ ba,

ngày 27

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2.

Thứ tư, năm;

ngày 28, 29

Thường trực Tỉnh ủy dự họp kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh (khóa X).

Thứ sáu, ngày 30

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII.


  • 203
  • |