Chương trình công tác tháng 12 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ, phòng chống hạn; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

 

Thứ sáu, ngày 01

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tháng 11/2017.

Thứ bảy, ngày 02

- Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ Hàm Thuận.

Thứ hai,

ngày 04

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

- Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ

Thứ ba, tư, năm, sáu;

ngày 05,06,07,08

Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

Thứ sáu, ngày 08

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Cụm các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2017.  

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội – đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri.

Thứ hai,

ngày 11

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo nghiệm thu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.   

- Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thứ ba,

ngày 12

- Cả ngày:

+ Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội – đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri.

Thứ tư, năm,

ngày 13, 14

  Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lần 1

Thứ sáu, ngày 15

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp năm 2018.

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về định hướng nội dung giám sát, phản biện xã hội và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp cho ý kiến về Đồ án quy hoạch Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.  

Thứ hai,  ngày 18

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh và các vấn đề quan trọng khác giữa hai kỳ họp.

Thứ ba,

ngày 19

 - Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh.  

+  Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh thăm một số tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh 2017.  

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì:

+ Họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh (khóa X);

+ Họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý kiến về nội dung kỳ họp bất thường (tháng 3/2018).

- Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2017.

Thứ tư, năm, sáu; ngày 20, 21, 22

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lần 2

Thứ hai, ngày 25

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.  

+ Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chuẩn bị nội dung Đại hội Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Thuận.  

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng quý IV/2017 và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các cơ quan khối Đảng.

Thứ ba,

ngày 26

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban nội chính đánh giá tình hình, công tác nội chính năm 2017.  

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2017.

+ Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Phước Hội, thị xã La Gi về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

Thứ tư, năm; ngày 27, 28

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp kiểm điểm tập thể Đảng đoàn HĐND tỉnh và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017.  

Thứ tư,

ngày 27

 

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.  

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đánh giá tình hình, công tác tôn giáo năm 2017.  

+ Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.  

Thứ năm, ngày 28

 - Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Tổng kết Thông tin đối ngoại trung hạn.  

Thứ sáu, ngày 29

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân khu 7.  


  • 725
  • |