Chương trình công tác tháng 11 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

- Đẩy mạnh thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 193-KL/TU, ngày 30/11/2016 và Kết luận số 210-KL/TU, ngày 23/12/2016 của Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018.

- Tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản, nhất là những công trình trọng điểm, bức xúc.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ. 

Tứ ngày 01 đến ngày 24

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp Quốc hội.

Thứ tư,

ngày 01

Buổi chiều: Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ năm,

ngày 02

Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở.

Thứ sáu,

ngày 03

Buổi sáng: Tập thể Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh.

Từ ngày 06 đến ngày 10

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị APEC tại Đà Nẵng.

Thứ hai,

ngày 06

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

 - Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X).

Thứ ba,

ngày 07

Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã La Ngâu, huyện Tánh Linh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ tư,

ngày 08

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về xây dựng Kho lưu trữ Tỉnh ủy.

Thứ năm, ngày 09

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự tổng kết Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử đặc biệt quan hệ Việt Nam – Lào".

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về tình hình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

Thứ sáu,

ngày 10

Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Nông dân và Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân.

Chủ nhật, ngày 12

08 giờ: Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại Thôn 5, xã Đức Tín, huyện Đức Linh.

Thứ hai,

ngày 13

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

 - Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số khu công nghiệp và cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba,

ngày 14

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

+ Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2017.

Thứ tư,

ngày 15

 - Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2018.

 - Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định pháp luật đối với người lao động của một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong một số ngành và lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm,

ngày 16

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đi thăm một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Thứ sáu,

ngày 17

- Buổi sáng: Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ Khai giảng năm học mới 2017 – 2018 và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy dự lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh (1962 – 2017) và 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).

- Buổi chiều: Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đi thăm một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Thứ hai,

ngày 20

- Buổi sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy.

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy dự tham quan diễn tập chiến thuật phòng ngự bờ biển tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

Thứ ba,

ngày 21

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần I

Thứ tư,

ngày 22

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh rà soát, cho ý kiến các nội dung liên quan chuẩn bị kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X.

+ Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 10 tháng của năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Thứ năm, sáu,

ngày 23, 24

 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần II.

Thứ bảy,

ngày 25

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đi cơ sở khảo sát hệ thống thủy lợi khu Lê Hồng Phong và dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết.

Thứ hai,

ngày 27

- Buổi sáng: Họp giao ban các Thường trực. (trong đó có nội dung Thường trực Tỉnh ủy nghe Sở Y tế báo cáo Đề án thực hiện xã hội hóa một số dịch vụ y tế trong Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi và việc sáp nhập Trung tâm Mắt vào Khoa Mắt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo Thông báo số 281-TB/VPTU, ngày 21/8/2017).

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh định kỳ tháng 11/2017.

Thứ ba,

ngày 28

Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 16.

Thứ tư,

ngày 29

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6.

Thứ năm,

ngày 30

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tháng 11/2017.

+ Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Phước Hội, thị xã La Gi về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

 - Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2017.

 


  • 993
  • |