TIN MỚI NHẤT

Văn phòng Tỉnh ủy đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành đạt nhiều kết quả tích cực

Một số kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XII) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Văn phòng Tỉnh ủy đã luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể là:

Quang cảnh Lễ khai mạc hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính lần III/2016

 

Về xây dựng các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung: Hoàn thành việc xây dựng các phần mềm và cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin điện tử của Đảng, về văn kiện Đảng bộ Tỉnh, văn kiện Đảng bộ cấp huyện, về mục lục hồ sơ phông lưu trữ, về tài chính, tài sản Đảng,..., đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Triển khai áp dụng các giải pháp chứng thực điện tử và chữ ký điện tử, bảo mật thông tin, giải pháp về an ninh an toàn mạng, bảo đảm cho việc áp dụng một cách an toàn và phổ biến giao dịch điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung nâng cấp và hoàn chỉnh việc xây dựng trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ thành Cổng thông tin điện tử trên mạng Internet, nhằm thiết lập một kênh thông tin trên mạng để nhân dân góp ý xây dựng Đảng, tiếp nhận, trả lời đóng góp ý kiến, hỏi đáp, khiếu nại tố cáo của công dân thông qua mạng máy tính, liên kết với Cổng thông tin điện tử của Đảng là Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã triển khai và đưa vào hoạt động ổn định các phần mềm dùng chung như: Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5.3 giao diện web; Hệ thống thông tin chuyên ngành, Hệ thống thông tin chia sẻ dữ liệu dùng chung của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Về đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin: Đến nay đã đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng hệ thống CNTT bao gồm các hệ thống mạng phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy: Mạng thông tin diện rộng của Đảng, đến cuối tháng 02/2019, toàn mạng diện rộng của Tỉnh uỷ có 23 mạng LAN với 75 máy chủ, 672 máy trạm, 81 máy tính xách tay, 11 router và gần 20 thiết bị mạng lớp 2 và lớp 3, 280 máy in các loại và các thiết bị khác, các thiết bị bảo mật mạng như tường lửa, phát hiện và chống xâm nhập mạng, thiết bị sao lưu dữ liệu, hệ thống chống sét cho mạng máy tính. Để phục cho việc tra cứu thông tin trao đổi dữ liệu, phục vụ cho nghiên cứu đáp ứng công việc chuyên môn,Văn phòng Tỉnh ủy đã đưa vào sử dụng đường truyền Internet cáp quang với băng thông 60Mbps phủ sóng toàn bộ khuôn viên của Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Minh Hoài - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Về đào tạo, tập huấn CNTT: Từ năm 2014 đến năm 2019, đã tổ chức trên 100 lớp với khoảng 1800 lượt người tham gia, trong đó có 15 lớp, với 300 lượt cán bộ cấp xã, phường, thị trấn. Hầu hết cán bộ, chuyên viên, nhân viên nghiệp vụ có liên quan tới xử lý thông tin trong các cơ quan Đảng (đến cấp huyện và đến một số xã) đã có khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính để làm việc, trao đổi thông tin trên mạng. Hàng năm tổ chức từ 01 đến 02 lớp cho cán bộ quản trị mạng, đến cuối năm 2018 đã đào tạo được hơn 230 lượt cán bộ quản trị mạng các cấp. Nhiều cán bộ, chuyên viên sau khi được tập huấn đã sử dụng khá thành thạo máy tính để soạn thảo văn bản, lưu trữ và khai thác nguồn tài nguyên, tài liệu, trao đổi thông tin trên mạng máy tính nội bộ.

Đồng chí Dương Ngọc Linh –Trưởng phòng Cơ yếu – CNTT- thừa ủy quyền lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biếu khai mạc lớp tập huấn.
Cán bộ CNTT các địa phương, đơn vị tham gia tập huấn

 

Cán bộ CNTT các địa phương, đơn vị tham gia tập huấn

Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động: Tại máy chủ của Văn phòng Tỉnh ủy, bình quân mỗi ngày có từ 10-12 văn bản được chuyển qua Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên mạng, có 200 bức thư điện tử được trao đổi, 460 lượt người truy cập mạng với lượng thông tin trao đổi 500 MB. Tỷ lệ số hoá công văn đi bình quân đạt gần 100%, số hoá công văn đến đạt khoảng 95% (trừ văn bản mật). Từ tháng 3/2019, Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai Hệ thông tin điều hành tác nghiệp giao diện Web có tích hợp chữ ký số bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ để phát hành văn bản chế độ Mật. Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng CSDL văn kiện Đảng bộ tỉnh với tổng số 38.047 tài liệu (bản ghi) được gắn tệp toàn văn gồm 83.946  trang tài liệu; Mục lục hồ sơ với 125.864 bản ghi giúp cho việc tra tìm tài liệu nhanh chóng, chính xác. 100% mạng nội bộ đều được cài đặt các ứng dụng dùng chung thống nhất trên mạng diện rộng như: Thư tín điện tử, xử lý công văn, gửi nhận văn bản và thông tin tham khảo phục vụ lãnh đạo... Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2015, kết nối thông suốt với Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, nâng số điểm cầu toàn hệ thống là 22 điểm cầu (trong đó có 11 điểm cầu có sử dụng sản phẩm mật mã để bảo mật hệ thống truyền hình hội nghị của Ngành Cơ yếu). Đến nay, Hệ thống  đã phục vụ 158 cuộc họp; trong đó có 113 cuộc họp trực tuyến giữa Tỉnh ủy với các huyện, thị, thành ủy, 10 cuộc họp liên thông giữa hai Hệ thống, 35 cuộc họp trực tuyến giữa Trung ương với Tỉnh, 14 cuộc họp 3 cấp Trung ương – Tỉnh – huyện góp phần thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, nhất là tiết kiệm thời gian đi lại cho cán bộ, công chức khi hội họp.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tổ chức tại điểm cầu Tỉnh uỷ

Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh Bình Thuận được nâng cấp từ Website Đảng bộ tỉnh, chính thức hoạt động từ tháng 01/2019 trên Internet với tên miền binhthuan.dcs.vn. Đến nay đã có 3.420 bài, 18.652 tin, 935 văn bản được cập nhật với hơn 3,8 triệu lượt người truy cập, bình quân có khoảng 2.614 lượt truy cập hàng ngày. Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai phần mềm “Xây dựng Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy” từ tháng 12/2013. Hệ thống lưu trữ được những thông tin cơ bản về các lĩnh vực như: đất đai, đơn vị hành chính, dân số, kinh tế - văn hóa xã hội, nội chính, xây dựng Đảng, nông thôn mới. Hệ thống đã hỗ trợ việc khai thác thông tin ở 3 cấp độ (cấp độ 1: tìm kiếm, khai thác thông tin; cấp độ 2: so sánh, hiển thị biểu đồ dữ liệu; cấp độ 3: tham mưu, đề xuất và đánh giá các kết quả thực hiện) và cập nhật được 8.097 chỉ tiêu với hơn 50.000 số liệu.

Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển CNTT vẫn còn một số hạn chế, Các Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ; phần mềm Cơ sở Dữ liệu Đảng viên 3.0 còn xảy ra lỗi; việc kết nối, liên thông, tích hợp dữ liệu giữa Hệ thống thông tin chuyên ngành xây dựng Đảng và Kiểm tra Đảng. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa thay đổi thói quen làm việc truyền thống, chưa thích nghi với môi trường làm việc điện tử. Quy trình xử lý văn bản thực hiện chưa đồng bộ, chưa khép kín, mới dừng lại ở văn thư. Việc trao đổi, gửi nhận văn bản vẫn còn theo phương thức truyền thống, văn bản điện tử trao đổi, gửi nhận qua mạng thực hiện còn chậm so với văn bản giấy.

Để ứng dụng và phát triển CNTT trong thời gian tới ngày càng có hiệu quả hơn, thiết nghĩ, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp, nhiệm vụ như sau: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động, trong tác nghiệp hàng ngày; sớm xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy. Đảm bảo hệ thống mạng diện rộng, mạng nội bộ, mạng Internet hoạt động thông suốt, ổn định. Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh hội họp, làm việc bằng hình thức trực tuyến giữa các cấp; tiếp tục triển khai, nâng cấp và ứng dụng có hiệu quả các Hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; tiếp tục nghiên cứu triển khai các ứng dụng, phần mềm áp dụng trong các cơ quan, đơn vị nhằm đổi mới phong cách, lề lối làm việc, giảm giấy tờ, tăng cường việc trao đổi văn bản điện tử, xử lý thông tin qua mạng.


TIN NỔI BẬT