TIN MỚI NHẤT

Hội Phụ nữ Tuy Phong: Chung tay bảo vệ môi trường

Trong năm 2019, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện, Hội LHPN huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai đến Hội cơ sở

Kết quả đã thành lập 09 Tổ Phụ nữ bảo vệ môi trường (khu phố Xuân Giang 1- Phan Rí Cửa; thôn Vĩnh Tiến, thôn Vĩnh Phúc –Vĩnh Tân; xã Hòa Phú; Vĩnh Sơn-Vĩnh Hảo; Hiệp Đức 1 và xã Chí Công; xã Phước Thể; thị trấn Liên Hương); 01 Tổ Phụ nữ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” 7 thành viên; 09 Tổ an toàn cho phụ nữ và trẻ em (thông qua hạn chế dùng đồ nhựa sử dụng 1 lần: Phú Lạc, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân, Phong Phú, Liên Hương, Hòa Phú, Phan Rí Cửa); phối hợp Đồn Biên phòng Liên Hương, UBND xã Vĩnh Tân tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực bờ biển với 95 cán bộ, hội viên, cán bộ xã và chiến sĩ tham gia; các cấp Hội từ huyện đến các xã, thị trấn đã tổ chức, phối hợp tổ chức 141 đợt hoạt động hướng về vệ sinh môi trường, có 1.424 chị tham gia.

Hội Phụ nữ huyện cũng đã chỉ đạo, thành lập và ra mắt 01 Tổ Phụ nữ Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội LHPN thị trấn Phan Rí Cửa (điểm của tỉnh) có 60 thành viên; phát triển mới 03 mô hình trồng rau sạch ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thôn 1 xã Bình Thạnh, Phan Rí Cửa, Hòa Phú. Duy trì và phát triển thêm 05 thành viên mô hình CLB “Phụ nữ với vệ sinh an toàn thực phẩm” nâng tổng số 25 chị.

Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với phó với biến đổi khí hậu của Hội Phụ nữ, nhất là hoạt động thu gom và xử lý rác thải ở các khu dân cư, khu vực ven biển chuyển biến tích cực, tạo sự chuyển biến ý thức của nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường của hội viên phụ nữ và nhân dân.


TIN NỔI BẬT