TIN MỚI NHẤT

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 11/2019

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; theo Chương trình công tác tháng 11/2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có lịch tiếp công dân như sau: Sáng thứ năm, ngày 14/11/2019 và Chiều thứ hai, ngày 18/11/2019. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi đăng ký (nói rõ nội dung và các tài liệu có liên quan) về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy, số 04 đường Bà Triệu, thành phố Phan Thiết; điện thoại 0252.37540.79)

http://www.binhthuan.dcs.vn/uploads/News/files/252TBTU2019_lich%20TCD%20t11.signed.signed.pdf


TIN NỔI BẬT