TIN MỚI NHẤT

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII): Thống nhất chủ trương thành lập Trường Cao đẳng Bình Thuận

  • TT
  • /
  • 31/10/2019

Tại phiên họp ngày 30/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã cơ bản thống nhất Đề án thành lập Trường Cao đẳng Bình Thuận trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng nghề và Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Sau hợp nhất, Trường Cao đẳng Bình Thuận (viết tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh, tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên theo quy định; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định; ban giám hiệu Trường có 4 người (01 trưởng và 3 phó); Trường có 6 phòng chức năng, 5 khoa chuyên môn và 05 trung tâm đào tạo. Khắc phục chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các trường; sẽ giảm đầu mối (giảm 02 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; giảm 10 phòng, 06 khoa và 08 Trung tâm trực thuộc các trường); giảm 02 chức danh cấp trưởng, 06 chức danh cấp phó và 04 phó hiệu trưởng so với hiện nay; giảm 18 cấp trưởng và 03 cấp phó phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Trường.

Theo quy trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đề án chi tiết, trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét phê duyệt và quyết định thành lập Trường; đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để sau khi thành lập, đưa Trường đi vào hoạt động chính thức kể từ ngày 01/9/2020.


  • TT
  • |
  • 599
  • |

TIN NỔI BẬT