TIN MỚI NHẤT

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY BÌNH THUẬN: Họp măt Kỷ niệm 89 năm (18/10/1930 - 18/10/2019) Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy

  • TT
  • /
  • 16/10/2019

Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 năm 1930, Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930 đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ máy Văn phòng cấp ủy. Từ sự kiện quan trọng này, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 18/10/1930 làm ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy Đảng.

Từ khi thành lập đến nay, Văn phòng cấp ủy có chức năng, nhiệm vụ đặc biệt mà không cơ quan tham mưu, giúp việc nào của đảng có thể thay thế, đó là: Tham mưu, tổng hợp và trực tiếp phục vụ giúp cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy điều hành toàn bộ hoạt động của đảng bộ; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; tiếp nhận các thông tin, chủ trương của cấp ủy cấp trên và thông tin tổng hợp từ các nguồn đến cấp ủy cấp mình; trực tiếp tham mưu tổ chức và phục vụ mọi hoạt động của cấp ủy; tham mục phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của cấp ủy, tiếp xúc trực tiếp với các đầu mối khi đến cấp ủy; là cơ quan làm việc trực tiếp, gần gũi và thường xuyên nhất với Thường trực cấp uỷ; cùng các ban đảng đề xuất chủ trương chỉ đạo và là cơ quan duy nhất thẩm định cuối cùng các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo của cấp ủy.

Nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ và vị trí quan trọng đó; từ những ngày đầu mới thành lập, trong suốt những năm tháng đấu tranh cách mạng, phải hoạt động trong điều kiện bí mật hết sức khó khăn, gian khổ; song các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn một lòng một dạ, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngại gian khổ, hy sinh, luôn tận tụy, sáng tạo trong công việc; đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Qua quá trình hoạt động, cán bộ và nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã chủ động tham gia giúp Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công các kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đúng quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xây dựng chương trình công tác hàng tháng và chuẩn bị tốt nội dung các buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Đã phát huy tốt vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hòa hoạt động các cơ quan tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy. …

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp  tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 18 nghị quyết, chương trình hành động, 43 chỉ thị, 245 thông báo, 915 kết luận, 167 kế hoạch và nhiều văn bản khác để lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tiễn.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Văn phòng Tỉnh ủy đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp chuyên sâu; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý tài chính và tài sản của Đảng, bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của cấp ủy. Thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ, đón tiếp chu đáo các chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Trung ương về thăm và làm việc tại tỉnh. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc, quy trình, có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu; thực hiện nghiêm việc lập và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành, tổ chức khai thác kịp thời tài liệu lưu trữ. Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho văn phòng các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Cùng với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Văn phòng Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên được quan tâm thường xuyên.

Trong quá trình hoạt động, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận luôn nhận được những tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Trung ương Đảng; sự phối kết hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đó là những nhân tố hết sức quan trọng, để trong mọi điều kiện, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều cá nhân và tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng Bằng khen.

Có thể khẳng định, Văn phòng Tỉnh ủy là một trong những cơ quan có môi trường thuận lợi cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu. Tuy mức độ có khác nhau, tùy thuộc vào ý thức, năng lực và điều kiện cụ thể của từng người, song mỗi cán bộ, nhân viên đã từng trải qua những năm tháng làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy đều có bước trưởng thành, nhiều đồng chí trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và được đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo ở các ban, ngành của tỉnh.

Trong thời gian tới, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Văn phòng Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để cùng nhau phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Trước những đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ mới, tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy nguyện tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ mọi mặt xứng đáng với truyền thống “trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương vì mục tiêu tham mưu, phục vụ cấp ủy vô điều kiện”, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc CNH, HĐH đất nước, vì mục tiêu xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp./.


  • TT
  • |
  • 502
  • |

TIN NỔI BẬT