TIN MỚI NHẤT

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thảo luận về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng nay (29/5/2019), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 29 để cho ý kiến về Quy chế làm việc (bổ sung, điều chỉnh) của Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo nội dung dự thảo Quy chế làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ giữa 2 kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh về tình hình mọi mặt của tỉnh và những quyết định của Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ quan thay mặt Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng bộ giữa 2 kỳ hội nghị Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, đảng bộ và nhân dân trong tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và những quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường trực Tỉnh ủy (gồm Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy), thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, các quan hệ công tác theo quy định của Ban Bí thư và theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quy chế làm việc do Ban soạn thảo trình. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung phân tích, thảo luận làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; về chủ trương đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội phải di dời, bố trí tái định cư nhiều hộ gia đình; về các dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép; về lãnh đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về xử lý một số vụ việc nghiêm trọng, phức tạp…  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời, yêu cầu Ban soạn thảo phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


TIN NỔI BẬT