TIN MỚI NHẤT

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ ĐỒNG KHO

Sáng ngày 7/11, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đồng Kho về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đ/c Nguyễn Văn Quang TUV-Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đ/c Nguyễn Đình Lâm PBT- CT UBND huyện cùng một số ban, ngành liên quan và cán bộ chủ chốt xã Đồng Kho.

    Báo cáo của Đảng ủy xã Đồng Kho nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng đảng ủy xã đã đạt kế hoạch đề ra tổng diện tích cây trồng cây hàng năm ổn định, năng suất cây trồng đạt khá, sản lượng lương thực đạt trên 10 tấn đạt 80% chỉ tiêu năm huyện giao; Công tác quản lý đất đai tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường đảm bảo; hoạt động thương mại dịch vụ duy trì ổn định; tổng thu ngân sách được 1,182 tỷ đồng đạt 92 % kế hoạch năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2.7%; Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm đến nay xã đã đạt 18/19 Tiêu chí theo chuẩn mới; chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, giữ chuẩn quốc gia các cấp học; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, văn hoá, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo; các chính sách an sinh hội và phúc lợi ngày càng tốt hơn; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định; Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

   Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, công tác tư tưởng chính trị được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu huyện giao; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác kiểm tra, giám sát được đảm bảo. Công tác dân vận của hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm thực hiện, gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào thi đua trên địa bàn thôn theo Chỉ thị số 23 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã có hiệu lực, hiệu quả, chất lượng đảm bảo; các tổ chức đều hoạt động đúng luật, điều lệ, quy chế và đạt trong sạch, vững mạnh.

   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Đảng ủy xã Đồng Kho vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Công tác sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn nhất định như thời tiết biến đổi thất thường mưa nhiều làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của nhân dân dẫn đến năng suất sản lượng không cao, giá cả bấp bênh không ổn định; Tình hình dịch tả lợn Châu phi diễn biến khó lường; tình trạng chuột phá hoại diện tích lúa mới gieo sạ của nhân dân khá nhiều; Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã một số tiêu chí thiếu bền vững như tiêu chí môi trường, an ninh trật tự; Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn khó khăn; An ninh trật tự – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiềm ẩn khó lường; Công tác xây dựng Đảng: công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư còn khó khăn chỉ tiêu đạt thấp so với cùng kỳ năm trước; công tác dân vận, vận động quần chúng có lúc có việc thiếu đồng bộ.

   Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Đồng Kho lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy xã đã triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên và hoàn thành việc rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn A2, A3 và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Đồng Kho, nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội. Ngoài ra, Đối với Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên cho các chi bộ chuẩn bị để thực hiện tốt công tác nhân sự cấp ủy của chi bộ, các nội dung văn kiện phục vụ cho công tác Đại hội.

   Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Quang TUV-Bí thư huyện ủy đã ghi nhận nổ lực của Đảng ủy và cả hệ thống chính trị xã Đồng Kho trong thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2019, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu hệ thống chính trị xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ xã Đồng Kho lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, là Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện, nên cần phải có sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công để góp phần vào sự thành công chung của Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


TIN NỔI BẬT