TIN MỚI NHẤT

ĐỒNG CHÍ HUỲNH THANH CẢNH – PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY CHỦ TRÌ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỚI THƯỜNG TRỰC CÁC CẤP ỦY TRỰC THUỘC QUÝ III/2019

  • TT
  • /
  • 09/10/2019

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Sau khi nghe ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận  sự nỗ lực, cố gắng của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý III/2019, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh; những kết quả nổi rõ là: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra đầu năm có khả năng đạt và vượt, nhất là thu ngân sách nhà nước. Kinh tế ngành và của các địa phương đều có bước phát triển. Các địa phương đã tập trung chỉ đạo xử lý dịch tả lợn Châu phi; chỉ đạo đền bù, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam (phía Đông) đoạn đi qua địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu. An ninh – chính trị và trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững. Tích cực tổ chức quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác phòng, chống tham nhũng, công tác tôn giáo được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có những hạn chế, tồn tại; đáng lưu ý là: Trong sản xuất, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tuy có tập trung chỉ đạo nhưng đạt kết quả chưa căn bản; cùng với thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản  xuất và đời sống của một bộ phận nhân dân, ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, rừng, khoáng sản, … còn nhiều khó khăn. Công tác khám, chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu của người dân. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam, các công trình trọng điểm,.. ở một số địa phương chưa tập trung chỉ đạo, kết quả còn chậm. Đơn, thư của công dân và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông có chiều hướng tăng. Phát triển đảng viên mới đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra. Ý thức tuy dưỡng, rèn luyện của một số cán bộ giảm sút, vi phạm pháp luật. Công tác dân vận tuy có chuyển biến, nhưng chưa đều.

Nhiệm vụ quý IV/2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghi Thường trực các cấp ủy trực thuộc tiến hành rà soát, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ còn lại để tập trung, dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2019 đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, gắn với giữ được ổn định tình hình các mặt ở địa phương, cơ sở. Quá trình đó, cần lưu ý chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm, chủ yếu sau: (i) Chỉ đạo phát triển kinh tế. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi, nhất là phòng, chống dịch tả lợi Châu Phi. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tham mưu thu hồi các dự án đã được cấp phép nhưng để quá lâu không triển khai, đồng thời tạo điều kiện cho các dự án mới triển khai đầu tư. (ii) Rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo tiến độ; dồn sức chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Nam (phía Đông) đoạn qua địa bàn tỉnh và các công trình trọng điểm của Trung ương đầu tư trên địa bàn. (iii) Chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với sai phạm trong quản lý đất đai, rừng, khoáng sản, môi trường; các địa phương, cùng với ngành y tế tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh tác phong của đội ngũ cán bộ, nhân viên và chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, gắn với kiểm tra việc thực hiện BHXH trên địa bàn. (iv) Tăng cường công tác nắm tình hình bảo đảm an ninh trật tự; làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư của công dân; chỉ đạo UBND cùng cấp tích cực giải quyết án hành chính, bảo đảm tiến độ; đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm; tăng cường các biện pháp giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt. (v) Chú trọng đúng mức công tác xây dựng đảng. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chý ý rà soát quy hoạch, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy còn khuyết thiếu. Kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), nhất là các địa phương làm điểm như Phú Quý, Đức Linh. Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu được giao và bảo đảm chất lượng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, nhận xét, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019 đúng thực chất. (vi) Tăng cường tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận. Chú trọng đúng mức công tác đối thoại với nhân dân và công tác phản biện của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội,.., góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong tình hình mới./.


  • TT
  • |
  • 145
  • |

TIN NỔI BẬT