TIN MỚI NHẤT

Chuyển mạnh Cuộc vận động vào trọng tâm làm theo

  • /
  • 20/09/2010

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh, vừa họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2010 và kết quả ba năm rưỡi triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ). Đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Họp đánh giá tình hình thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. (ảnh: N.Lân)

9 tháng năm 2010, cấp ủy, ban chỉ đạo các cấp đã tổ chức học tập chủ đề năm 2010 về “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, là đạo đức, là văn minh” cho 42.295 cán bộ, đảng viên; trong đó đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ 92,7%. Qua học tập, hầu hết các đảng viên đã viết bản thu hoạch cá nhân và thông qua tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Cán bộ chủ chốt đã tiến hành đăng ký nội dung làm theo và báo cáo trước chi bộ. Phần lớn các chi bộ đã đưa nội dung CVĐ đi vào nề nếp, duy trì việc kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác.

Từ đó có tác dụng giáo dục tốt trong cán bộ đảng viên và nhân dân về ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Kết quả ba năm rưỡi triển khai thực hiện CVĐ, nhiều cấp ủy, ban chỉ đạo các cấp vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Tác động của CVĐ đã làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động làm theo trong mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ngày càng có nhiều cơ quan, đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ phong trào tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm và các khoản chi không cần thiết từ ngân sách. Số vụ tham nhũng đã giảm hơn so với trước (năm 2007 có 38 vụ, 2008 có 30 vụ và 2009 chỉ còn 19 vụ).

Qua nghe các thành viên dự họp phát biểu, góp ý, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận: CVĐ ở tỉnh ta đã nhanh chóng được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình hưởng ứng, từng bước đi vào chiều sâu và đạt được kết quả bước đầu. Công tác chỉ đạo được tiến hành kịp thời, nghiêm túc; có những cách làm sáng tạo, nội dung sát hợp với từng địa phương. Quá trình chỉ đạo có kiểm tra, sơ kết thường xuyên, từ đó phát huy được nhiều cách làm hay. Công tác giáo dục, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên có tác dụng tốt; giúp mọi người nhận thức sâu sắc hơn phẩm chất đạo đức cao cả, vĩ đại của Bác. Từ đó nâng cao lòng tự hào, tôn kính Bác để từ đây mọi người tự soi rọi, liên hệ bản thân. Nội dung CVĐ gắn chặt với các ngành, đoàn thể và công tác xây dựng Đảng và phong trào TDĐKXDĐSVH, phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự lan tỏa tích cực…Tuy nhiên, đồng chí cho rằng kết quả đạt được chưa đều khắp, chưa thật vững chắc, còn những hạn chế như: một bộ phận cán bộ, đảng viên còn cho rằng CVĐ này dành cho những người có chức, có quyền; quyết tâm phấn đấu chưa cao. Một số đơn vị còn thiếu sáng tạo, làm theo chung chung, chưa sát hợp tình hình. Việc phát hiện, nhân rộng điển hình, biểu dương chưa kịp thời; nội dung làm theo của cán bộ chủ chốt chưa sát với nhiệm vụ, chức trách của mình, dẫn đến kết quả làm theo còn nhiều hạn chế.

Về hướng tới, đồng chí Bí thư chỉ đạo: tiếp tục chuyển mạnh CVĐ vào trọng tâm làm theo, đưa vào chiều sâu. Thực hiện “ ba xây, một chống” gắn với tổ chức xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Chuẩn bị tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ, biểu dương những điển hình tiên tiến, xây dựng kế hoạch năm 2011. Tuyên truyền ý nghĩa tầm quan trọng của CVĐ làm theo tấm gương Bác, chú ý việc kiểm tra trong toàn tỉnh. Kiểm điểm đảng viên, phân loại tổ chức cơ sở Đảng cuối năm cần gắn với việc triển khai thực hiện CVĐ. củng cố ban chỉ đạo các cấp, duy trì chế độ sinh hoạt, giao ban thường xuyên.

(Nguồn: Báo Bình Thuận)


  • |
  • 2022
  • |