TIN MỚI NHẤT

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh: Tiếp tục phát huy thế mạnh điều trị bệnh bằng y học cổ truyền, từng bước gắn kết có hiệu quả với việc điều trị bằng y học hiện đại

  • HMT
  • /
  • 07/09/2018

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc vừa diễn ra vào sáng ngày 06/9/2018 với Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tập thể lãnh đạo và đội ngũ y, bác sĩ, viên chức, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng đã nỗ lực, cố gắng thực hiện được trong thời gian qua.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện tiếp tục lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, từng bước tiếp cận trình độ tiên tiến trong ứng dụng các phương pháp điều trị bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền” gắn với nâng cao nhận thức, thấm nhuần 12 điều y đức của người thầy thuốc cũng như thực hiện có hiệu quả việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Thực hiện tốt các Quy chế trong hoạt động chuyên môn của Bệnh viện; tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục phát huy thế mạnh điều trị bệnh bằng y học cổ truyền, từng bước gắn kết có hiệu quả với việc điều trị bệnh bằng y học hiện đại gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị. Có biện pháp sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị đã được đầu tư, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để bảo đảm hoạt động thông suốt; tuyển dụng, cử cán bộ, nhân viên học tập, tập huấn để sử dụng các thiết bị đã mua sắm nhưng chưa có người vận hành, chưa được sử dụng để có phương án xử lý phù hợp, tránh tình trạng hư hỏng, thất thoát, lãng phí. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Đề án tự chủ của Bệnh viện; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo từng chức danh, vị trí việc làm tại từng khoa, phòng cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh tình trạng hẫng hụt bác sĩ các chuyên khoa. Tăng cường kiểm tra công vụ, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng thực chất.