TIN MỚI NHẤT

Đổi mới phương thức giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phát triển đảng viên trong giáo viên và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Theo đó, ngành giáo dục cần tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên yêu nghề, gắn bó hơn với nghề, phát huy khả năng, sở trường để công tác giáo dục đạt kết quả ngày càng tốt hơn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giác ngộ lý tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc công tác phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên; phát huy vai trò của đảng viên là giáo viên, vai trò của bí thư cấp ủy, hiệu trưởng các trường học trong công tác phát triển đảng; chỉ đạo các trường học quan tâm bồi dưỡng những giáo viên có triển vọng, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Chú ý phát triển đảng viên đối với những học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, có lý tưởng phấn đấu, có lịch sử chính trị rõ ràng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan để thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh, nhất là thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 – 2020” theo Kế hoạch 151-KH/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng môi trường trường học thân thiện, trong sạch để giáo dục đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giáo dục con người toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có giải pháp nhân rộng các mô hình hay ở các trường học, các hoạt động có ảnh hưởng tích cực; chú trọng định hướng thông tin trên mạng xã hội, tạo ra không gian tốt cho học sinh trao dồi, học tập, rèn luyện. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh, phải sáng tạo, sâu sắc, có ảnh hưởng tích cực; trong đó, chú ý giáo dục thông qua thực tiễn. Chỉ đạo các trường tạo điều kiện thuận lợi để phong trào Đoàn, Đội hoạt động có hiệu quả…