TIN MỚI NHẤT

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân

Ngày 28/8/2018, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trương Quang Hai  - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của huyện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân đã nỗ lực, cố gắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả khá tích cực trên các mặt; nhờ đó, tình hình các mặt của huyện có sự chuyển biến tích cực. Về nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: (1) Trong nông nghiệp: Cần rà soát, đánh giá lại điều kiện về đất đai, nguồn nước, khí hậu để định hướng, tái cơ cấu phát triển những loại cây trồng, con nuôi phù hợp, có thị trường tiêu thụ, có khả năng cạnh tranh và có hiệu quả kinh tế cao. Khuyến khích, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế. Có biện pháp phát triển lĩnh vực nuôi trồng, khai thác hải sản vùng ven bờ gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững; (2) Về du lịch: Tiếp tục rà soát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nhất là về đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát huy tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch để thu hút du khách; (3) Về công nghiệp, dịch vụ: Huyện cần chủ động và tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; (4) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, tôn giáo…; (5) Kịp thời phát hiện, giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để phát triển thành điểm nóng, nhất là vụ việc khiếu kiện kéo dài liên quan đến hồ chứa nước Sông Dinh 3 và các vụ việc liên quan đến tôn giáo trên địa bàn; (6) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trong nhiệm kỳ tới. Chú trọng phát huy tốt vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức, có tư duy sáng tạo, có năng lực, trình độ đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; (7) Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng sâu sát cơ sở; củng cố và sử dụng có hiệu quả lực lượng cốt cán chính trị đúng thực chất. Tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Các tin khác