TIN MỚI NHẤT

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 09/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan cùng cấp thực hiện các nội dung như đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; truyền thống anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng vũ trang địa phương, về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước hiện nay; thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành tựu hơn 30 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tuyên truyền về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh của Đảng, Nhà nước ta; giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của Quân đội, Đảng bộ, chính quyền và Lực lượng vũ trang tỉnh nhà, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019; chăm lo, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Tích cực thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tôn vinh các anh hùng, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, thương binh, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách; tham gia tu sửa, tôn tạo, nâng cấp đài tưởng niệm, đền thờ liệt sỹ...; Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kịp thời khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh./.