TIN MỚI NHẤT

Tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hưởng ứng đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hệ thống MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức phát động sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động của hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân tích cực thi đua đi đầu thực hiện tốt các nội dung đợt thi đua gắn với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của công tác MTTQ Việt Nam các cấp và các phong trào thi đua của địa phương trong năm 2019; nhất là đối với công tác chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bàn giao nhà cho người nghèo.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch đợt thi đua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đăng ký thực hiện 03 công trình, cấp huyện đăng ký thực hiện ít nhất mỗi huyện 02 công trình, mỗi xã ít nhất 01 công trình thiết thực, cụ thể góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua tổng kết đợt thi đua, đã có nhiều nội dung, công trình, phần việc đề ra đều được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nhiều công trình, phần việc được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và đạt được kết quả đáng quan tâm: Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đúng tiến độ thời gian quy định ở 127/127 xã, phường, thị trấn và 10/10 huyện, thị xã, thành phố, với 29/127 Chủ tịch MTTQVN cấp xã là ủy viên thường vụ cấp ủy, 94/127 Chủ tịch MTTQVN cấp xã là cấp ủy viên; 04/127 Chủ tịch MTTQVN là đảng viên; 08/10 Chủ tịch MTTQVN cấp huyện là Ủy viên Thường vụ cấp ủy, 02/10 Chủ tịch MTTQVN cấp huyện là Huyện ủy viên; 06/10 Chủ tịch MTTQVN cấp huyện đồng thời là Trưởng Ban Dân vận. Đối với cấp tỉnh, 01 đồng chí Chủ tịch là Ủy viên Ban Thường vụ (tái cử); 03 Phó chủ tịch (02 đồng chí được bổ nhiệm tại cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh, 01 đồng chí được bổ nhiệm từ Ban tổ chức Tỉnh ủy). Đối với công tác Tuyên truyền, thi đua được triển khai khá tốt nhất là đối với việc phối hợp các ngành, các đơn vị để tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngoài ra, để các thông tin tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII được đảm bảo chính xác về nội dung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức họp thông cáo báo chí về các nội dung của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII. Ngoài ra, để ghi nhận những thành tích của cá nhân, tập thể có những đóng góp tích đối với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam triển khai trong  thời gian qua; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh đã đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhì cho 01 đồng chí Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh đã có đóng góp tích cực cho các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động, công tác mặt trận của địa phương; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 cá nhân có những đóng góp tích cực cho công tác Mặt trận và các Phong trào thi đua của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 31 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

 Cuộc vận động do Mặt trận phát động được MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh triển khai thực hiện, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thịu văn minh”; Cuộc vận động “Người  Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” vá các hoạt động an sinh xã hội và đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình ở các khu dân cư và các hoạt động liên tịch khác với các ngành, địa phương. Qua đó, đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức thăm, hỗ trợ cho các hộ nghèo, với 101.116 suất quà, trị giá 31,8 tỷ đồng. Tính đến 30/8/2019, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh vận động được 9.328.120.935 đồng/9,5 tỷ đồng, đạt 98,19% kế hoạch năm (Trong đó, cấp tỉnh 2.288.928.072 đồng/2,2 tỷ đồng đạt 104,04% và cấp huyện 7.039.192.863 đồng/7,3 tỷ đồng đạt 96,43%).

Việc thực hiện các công trình, phần việc:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành 03 công trình, với tổng trị giá 1.600 triệu đồng (Công trình xây dựng sân phơi tại xã Phan Điền và công trình xây dựng sân sinh hoạt nhà văn hóa cộng đồng tại thôn Bình Đức – xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, với tổng trị giá 100 triệu đồng; công trình vận động doanh nghiệp hỗ trợ trực tiếp xây dựng 20 nhà ở cho hộ nghèo, tổng trị giá 1 tỷ đồng và công trình đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết ở huyện đảo trường Sa, tổng trị giá 500 triệu đồng). Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh triển khai thực hiện Chương trình “Mái ấm yêu thương” xây dựng 10 căn nhà cho người nghèo với tổng trị giá 1 tỷ đồng (đến nay đã thực hiện hoàn thành và trao 07 căn). Đối với cấp huyện, xã và khu dân cư, đã triển khai thực hiện công trình xây nhà cho hộ nghèo được 216 căn, với tổng trị giá 7.072.000.000đ; sửa chữa được 45 căn, trị giá 385.000.000đ; vận động nhân dân đóng góp được trên 25 tỷ thực hiện trên 87.868,5m đường bê tông; tổ chức 78 cuộc mitting ra quân làm vệ sinh môi trường, với 13.312 lượt người tham gia, thu gom 1.982 tấn rác thải, trồng 390 cây xanh, khơi thông 10.340m kênh mương.

Tổng kết đợt thi đua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bình xét và đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng 03 tập thể, 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện đợt thi đua chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Qua đợt thi đua, đã tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn tỉnh thực hiện tốt phong trào thi đua của địa phương, tạo sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân vào hoạt động của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.