TIN MỚI NHẤT

Bình Thuận: Tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội.

Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 năm 2019 Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận tổ chức 02 lớp tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2019 cho 240 cán bộ, hội viên nông dân thuộc 3 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, các học viên đã nghe báo cáo viên của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội, báo cáo viên của Hội Nông dân tỉnh triển khai một số nội dung trọng tâm trong Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 637-HD/HNDTW, ngày 14/7/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam V/v thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam Đồng thời, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong đó tập trung vào giám sát các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Qua tập huấn nghiệp vụ giúp đội ngũ cán bộ Hội, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Từ đó phát huy hơn nữa quyền và nghĩa vụ của Hội Nông dân trong thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích, nguyện vọng chính đáng hợp pháp của hội viên nông dân; đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ một cách thiết thực, có hiệu quả.

                   Văn Long, Hội Nông dân tỉnh