TIN MỚI NHẤT

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 10/2019

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW và Quy chế 03-QC/TU, theo chương trình công tác tháng 10/2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có lịch tiếp công dân vào Thứ năm, ngày 14/10/2019.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi đăng ký (nói rõ nội dung và các tài liệu có liên quan) về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy, số 04 đường Bà Triệu, Thành phố Phan Thiết; điện thoại: 0252.3754079)